Published on :

Komunikat nr 379 z dnia 3.08.2022 r. w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAB-08 wynikają z dostosowania jego treści do postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących obszaru pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych, a także z faktu wycofania ze stosowania specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Istotne zmiany wprowadzone w programie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie programu akredytacji DAB-08 zastępuje wydanie 2 z dnia 30.05.2016 r. i obowiązuje od dnia 3.10.2022 r.

Komunikat oraz nowe wydanie DAB-08 dostępne są tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-379,657.html

Źródło: pca.gov.pl