Published on :

Główny Urząd Miar opracował i wprowadził do Katalogu Certyfikowanych Materiałów Odniesienia GUM (CRM GUM) nowe, wielopierwiastkowe certyfikowane materiały odniesienia, dotyczące oznaczania zawartości metali w wodach i ściekach, przeznaczone do analiz instrumentalnych, głównie takich jak ICP-OES, ICP-MS, ASA.

Pierwszy wzorzec jest mieszaniną pierwiastków alkalicznych (Na, K, Mg i Ca), drugi jest mieszaniną pierwiastków będących zanieczyszczeniami lub mikroskładnikami (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn).

Nominalna zawartość każdego z pierwiastków, wyrażona jako ułamek masowy, wynosi 100 mg/kg.

Przypisana wartość ułamka masowego, wyznaczona za pomocą bardzo dokładnej procedury pomiarowej z wykorzystaniem techniki ICP-OES (HP-ICP-OES), wraz z niepewnością tej wartości dla danej serii materiału odniesienia, jest podawana w Świadectwie Materiału Odniesienia.

Katalog Certyfikowanych Materiałów Odniesienia znajduje się na stronie: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/katalog-crm/3611,Katalog-CRM.html

Źródło: gum.gov.pl