Published on :

Zapraszamy do Katowic na dwudniowe szkolenie składające się z części wykładowej oraz warsztatów. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dobrać i wyznaczyć parametry w procesie walidacji/weryfikacji metody, zapoznają się z rodzajami i sposobami wyznaczenia niepewność pomiaru metody oraz praktycznym wykorzystaniem tej tematyki w laboratorium analitycznym.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie oceny niepewności
 • jak pozyskać dane do szacowania niepewności
 • jak dobrać i wyznaczyć parametry walidacyjne
 • jakie są typy i rodzaje niepewności oraz jak wyznaczyć niepewność pomiaru,
 • jak powinien wyglądać raport z procesu walidacji

   

  Harmonogram szkolenia: 7-8 listopada, godz. 9:00 – 16:00:

  1. Podstawowe pojęcia ze statystyki stosowane w laboratorium
  2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do oceny niepewności
  3. Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, przewodników oraz innych dokumentów związanych
  4. Typy i rodzaje niepewności – niepewność typu A i typu B, niepewność standardowa, względna, całkowita i rozszerzona
  5. Pozyskiwanie danych do oszacowania niepewności
  6. Planowanie walidacji i weryfikacji metod pomiarowych – zasady i reguły
  7. Zależność pomiędzy spójnością pomiarową a niepewnością
  8. Zależność niepewności pomiarowej od doboru wyposażenia, odczynników i wzorców
  9. Etapy postępowania w trakcie procesu walidacyjnego/weryfikacyjnego metody.
  10. Parametry wyznaczane podczas etapu walidacji/weryfikacji metody:
  11. Raporty z walidacji/weryfikacji metody
  12. Budżet niepewności, schemat postępowania, równania modelowe oraz diagramy przyczynowo-skutkowe
  13. Ocena niepewności na przykładach metod stosowanych w laboratorium
  14. Przykładowe pliki walidacyjne i arkusze do szacowania niepewności pomiarowej
  15. Podsumowanie i zakończenie

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tu:

  Szkolenie stacjonarne, 07-08.11.2022 r.