Published on :

Malvern Panalytical we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym:

 „XRF od próbki do wyniku”

Program będzie obejmować zagadnienia:

 • Budowa spektrometrów XRF
 • Podstawy spektrometrii rentgenofluorescencyjnej – zjawiska i efekty matrycowe
 • Preparatyka próbek różnych typów
 • Rozwiązania stosowane w kalibracji spektrometrów XRF
 • Materiały kalibracyjne i certyfikowane materiały odniesienia dla techniki XRF
 • Normy ISO 17025 i ISO 17034 – wybrane zagadnienia przydatne w analizie XRF

  oraz część warsztatową – przygotowanie aplikacji analitycznej i analiza bezwzorcowa OMNIAN

  Termin szkolenia: 10-12.10.2022

  Miejsce szkolenia: HOTEL OLYMPIC, ul. Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń

  Koszt uczestnictwa wynosi 1300,00 zł

  Opłata pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w seminarium, zakwaterowania i wyżywienia.

  Po szkoleniu wszystkim Uczestnikom zostaną wystawione certyfikaty uczestnictwa.

  Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected]

  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.09.2022 roku. Po tym terminie wszyscy Uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkolenia.

  Uwaga: Dla osób pracujących w jednostkach publicznych, których udział w seminarium szkoleniowe  będzie w całości sfinansowany ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z naliczenia podatku VAT.