Published on :

Poufność, bezstronność, reklamacje, skargi i niezgodności jako narzędzia doskonalenia? Tak. Omówimy procedurę postępowania w kontaktach z Klientem i z dostawcami w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 podczas 3-godzinnego spotkania online, 26 listopada.

Harmonogram spotkania

  1. Poufność i bezstronność
  2. Kontakty z Klientem – zapytania, oferta i umowa na badania
  3. Postępowanie z dostawcami
  4. Specyfikacja zamówienia i kryteria oceny dostawców
  5. Reklamacje i skargi
  6. Audyty, działania korygujące i naprawcze jako narzędzia doskonalenia

Sprawdź szczegóły i dołącz do wydarzenia:

Webinar 26.11.2022 r.