Published on :

Generalna Konferencja Miar na 27. posiedzeniu, które odbyło się w dniach od 15 do 18 listopada 2022 r., przyjęła rezolucję o rozszerzeniu listy przedrostków jednostek miar SI.

Generalna Konferencja Miar (CGPM) na 27. posiedzeniu, które odbyło się w dniach od 15 do 18 listopada 2022 roku, przyjęła rezolucję o rozszerzeniu listy przedrostków jednostek miar SI. Zestaw dwudziestu dotychczas stosowanych przedrostków został powiększony o kolejne cztery:

ronna −­ symbol R (czynnik 1027),

ronto − symbol r (czynnik 10−27),

quetta − symbol Q (czynnik 1030),

quecto − symbol q (czynnik 10−30).

W uzasadnieniu rezolucji możemy przeczytać, że decyzja ta:

  • wzmacnia zasadniczą rolę Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) w zapewnianiu odpowiedniej dokładności i porównywalności wykonywanych pomiarów niezbędnych w handlu międzynarodowym, produkcji, ochronie zdrowia i środowiska, badaniach klimatu oraz wszelkich badaniach naukowych,
  • pogłębia korzyści wynikające ze stosowania jednostek miar SI przez środowiska naukowe, które wykonują pomiary wielkości nieobjętych obecnym zakresem stosowanych przedrostków,
  • zaspokaja potrzeby nauki do wyrażania ilościowego informacji w postaci cyfrowej przy użyciu wielkości przekraczających rzędy 1024 i 10−24,
  • zapobiega przyjmowaniu nieoficjalnych nazw tych przedrostków w różnych dziedzinach.

Przykładowe użycie nowych przedrostków:

masa elektronu to ok. 0,9 rg (rontograma), a masa Ziemi to prawie 6 Rg (ronnagramów),
co odpowiada najczęściej spotkanemu zapisowi, że masa elektronu to ok. 9 × 10−31 kg (kilograma),
a masa Ziemi to prawie 6 × 1024 kg (kilogramów), gdyż:

9 × 10−31 kg = 0,9 × 10−27 g = 0,9 rg

6 × 1024 kg = 6 × 1027 g = 6 Rg

Źródło: gum.gov.pl