Published on :
Ponad osiem milionów złotych kosztowało laboratorium, które powstało w murach Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Znajdziemy w nim najnowocześniejszą aparaturą naukowo-badawczą dostępną na terenie regionu śląskiego. Z jego możliwości korzystają również przedsiębiorcy.

Laboratorium znajduje się w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15 – na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

– Laboratorium ma charakter unikatowy. Jest najbardziej zaawansowane technologicznie. Część aparatury, to aparatura jednostkowa. Niektóre urządzenia występują w liczbie jednej, bądź dwóch sztuk w skali całego kraju – zauważa Marcin Sosnowski dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

W laboratorium można realizować badania związane z produkcją i przetwarzaniem materiałów, technologią dla ochrony środowiska, a także kompozytami dla medycyny i energetyki.

– To jedna z najważniejszych jednostek badawczych naszego uniwersytetu – przyznaje Anna Wypych-Gawrońska, rektor UJD. – Laboratorium ma pozwolić na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a także posłużyć wzrostowi atrakcyjności i prowadzeniu badań naukowych w Polsce, a szczególnie w naszym regionie i w całym województwie – dodaje.

Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza

O to, aby tego rodzaju miejsce powstało, uczelnia zabiegała od wielu lat.

– Wszystko zaczęło się w roku 2014. Wtedy po raz pierwszy kontaktowaliśmy się z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie – wspomina Wojciech Ciesielski z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

Prace związane z powstaniem laboratorium trwały ponad dwa lata. Zostało ono wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

– W tym czasie wyremontowaliśmy cztery sale dydaktyczne, zakupiliśmy odpowiednią aparaturę i ją przetestowaliśmy. Niektóre aparaty są unikatowe w skali naszego kraju – dodaje Wojciech Ciesielski.

Laboratorium będzie służyć różnym dyscyplinom rozwijającym się na uczelni, naukom chemicznym, naukom o zdrowiu i medycynie, inżynierii materiałowej, energetyce i wielu innym. Jego celem jest również współpraca z przedsiębiorcami i z samorządem.

– Głównie są kierowane na badania dotyczące próbek środowiskowych dotyczące energetyki, różnego rodzaju analiz dotyczących wartości kalorycznej, pali biopaliw czy też no różnego rodzaju zanieczyszczeń i środowiskowych – wylicza Wojciech Ciesielski.

Zadaniem laboratorium oprócz prowadzenia prac badawczych jest współpraca i wspieranie przedsiębiorstw oraz samorządów regionu śląskiego na polu badań środowiskowych i badania nowych materiałów.

– Mam nadzieję, że te wdrożenia, które będziemy tutaj wspólnie opracowywać, pozwolą na rozwój naszego społeczeństwa. Liczymy na to, że nasi absolwenci zasilą kadrę pracowniczą firm, które z nami współpracują. Chcemy, aby przedsiębiorcy zakomunikowali nam, jakie są ich potrzeby w zakresie realizacji badań, a następnie wdrożenia ich wyników – podsumowuje Marcin Sosnowski dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

Inwestycja została dofinansowania przez Unię Europejską. Wartość środków zewnętrznych przekazanych na ten cel wyniosła ponad 4 mln 381 tys. zł. Oprócz tego 2,2 mln złotych przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pozostała część – 1,8 mln złotych – pochodziła z budżetu Uniwersytetu. Łączna wartość tej inwestycji to ok. 8,3 mln złotych.

Źródło: dziennikzachodni.pl