Published on :

26.01.2023 r. – WEBINAR – JAK BUDOWAĆ I STOSOWAĆ KARTY KONTROLNE?

09.02.2023 r. – WEBINAR – ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI 

16.02.2023 r. – WEBINAR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN EN ISO/IEC 17025:2018-02

27.02.2023 r. – SZKOLENIE – PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ANALIZY RYZYKA W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM 

SZKOLENIE – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, PRACE NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI I ODSTĘPSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

WEBINAR – ZARZĄDZANIE ELASTYCZNYM ZAKRESEM AKREDYTACJI

Szkolenie stacjonarne, Warszawa – WALIDACJA METOD BADAWCZYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU – WARSZTATY

WEBINAR – CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA NARZĘDZIEM (PRAWIE) DOSKONAŁYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 

SZKOLENIE – OPRACOWANIE METODY CHROMATOGRAFICZNEJ I JEJ WALIDACJA – KROK PO KROKU 

Szkolenie stacjonarne, Warszawa – WARSZTATY AUDYTORSKIE

WEBINAR – DOKUMENTACJA – JAK SPEŁNIĆ WYMAGANIA NORMY PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 I OGRANICZYĆ ILOŚĆ DOKUMENTÓW 

SZKOLENIE – PROCES POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ 

 SZKOLENIE – NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

WEBINAR – OCENA DOSTAWCÓW USŁUG Z ZEWNĄTRZ – PODSTAWOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 

WEBINAR – KRZYWA KALIBRACYJNA KROK PO KROKU I JEJ WPŁYW NA WYNIK OZNACZEŃ 

Szczegóły dostępne są tu:

Kalendarz wydarzeń