Published on :

Elastyczny zakres akredytacji oznacza, że w określonych okolicznościach, laboratorium ma możliwość reagowania np. na potrzeby swoich klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań do swojego zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania PCA o tych zmianach. Możliwość ta wynika z faktu, że kompetencje laboratorium zostały ocenione i opisane w zakresie nie tylko w odniesieniu do realizacji działań w obszarze oceny zgodności, zgodnie z wcześniej zweryfikowanymi procedurami, ale również do projektowania i walidacji swoich procedur zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania.

Akredytacja w zakresie elastycznym nakłada na laboratoria więcej odpowiedzialności odnośnie wykazania, że sposób ich działania jest właściwy, odpowiedni oraz prowadzony w sposób bezstronny, kompetentny i spójny.

Jak w praktyce zrealizować elastyczny zakres akredytacji? O tym w trakcie naszego webinaru 17 marca:

Webinar 17.03.2023 r.