Published on :

Klienci laboratoriów z reguły oczekują aby w sprawozdaniu znajdował się nie tylko wynik, ale również stwierdzenie czy pozostaje on w określonej relacji do zdefiniowanych wymagań (mniejszy/większy, zgodny/niezgodny). Norma ISO 17025 wskazuje taką możliwość.

Jedną z podstawowych zasad, którą może laboratorium stosować przy stwierdzaniu zgodności/niezgodności wyniku z wymaganiami jest tzw. zasada prostej akceptacji.

Oto co każde laboratorium powinno wiedzieć w tej kwestii:

Szkolenie 9.02.2023