Published on :

Działania korygujące, prace niezgodne z wymaganiami, odstępstwa w laboratorium to tematy, które omówimy 9 marca w trakcie szkolenia online. Harmonogram tego wydarzenia wygląda następująco:

  1. Podstawowe definicje i wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (niezgodność, działania korygujące, praca niezgodna z wymaganiami, odstępstwo)
  2. Źródła niezgodności w pracy laboratoryjnej
  3. Dokumentacja działań korygujących
  4. Dokumentacja pracy niezgodnej z wymaganiami
  5. Dokumentacja odstępstw
  6. Ocena przyczyn źródłowych
  7. Ocena skuteczności działań naprawczych

Zapraszamy 9 marca, godz. 9:00 – 15:00, szczegóły tu:

Szkolenie 9.03.2023 r.