Published on :

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek złożony przez Eurofins Food Testing LUX Holding S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburg dotyczący koncentracji.

Zamiar koncentracji polega na przejęciu przez Eurofins Food Testing LUX Holding SARL z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga („Eurofins”), kontroli nad J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („J.S. Hamilton”).

Eurofins to spółka holdingowa należąca do Grupy Eurofins. Grupa Eurofins składa się wielu spółek zajmujących się badaniami biologicznymi, które oferują szeroką gamę usług badawczych, inspekcji oraz certyfikacji dla klientów z wielu sektorów. Grupa Eurofins jest aktywna w obszarze testowania produktów spożywczych, środowiskowych, farmaceutycznych i kosmetycznych, a także między innymi farmakologii odkrywczej, medycyny sądowej, oraz w usługach agroscience.

Z kolei J.S. Hamilton Poland wraz ze swoimi podmiotami zależnymi jest grupą spółek zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, która świadczy szeroki zakres badań, inspekcji i usług certyfikacyjnych dla swoich klientów w wielu branżach.

Źródło: UOKiK