Published on :

Czym są prace niezgodne z wymaganiami w laboratorium? To sytuacje, gdy jakikolwiek aspekt działalności laboratoryjnej nie jest zgodny z procedurami obowiązującymi w laboratorium lub wymaganiami uzgodnionymi z Klientem. Laboratorium musi mieć określony tryb postępowania w takich sytuacjach. Stosowana procedura powinna zapewnić:

  • jednoznaczne odpowiedzialności i uprawnienia do zarządzania pracą niezgodna z wymaganiami,
  • podjęcie działań adekwatnie do określonego przez laboratorium poziomu ryzyka,
  • ocenę znaczenia tej pracy na wyniki.
  • jeżeli to istotne, Klient powinien być informowany o fakcie wystąpienia pracy niezgodnej z wymaganiami.

Tak wyglądają wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025. Temat jest bardzo istotny, ponieważ z reguły związany jest z prawidłową realizacją usługi (tu warto pomyśleć o zapisach umowy z Klientem, skargach, karach umownych, itp.) i każde laboratorium wcześniej czy później stanie w obliczu pracy niezgodnej z wymaganiami. Sposób w jaki laboratorium radzi sobie z pracą niezgodną z wymaganiami pokazuje (głównie audytorom PCA) jak skuteczny jest system zarządzania w laboratorium.

O czym warto pamiętać?

  1. Jeżeli planujemy działania niezgodne z naszymi zapisami powinniśmy zastosować tryb zgody na odstępstwo.
  2. Pracy niezgodnej z wymaganiami nie da się zaplanować – to sytuacja, która się wydarzyła i musimy zmierzyć się z jej skutkami.
  3. Po stwierdzeniu pracy niezgodnej z wymaganiami należy koniecznie określić jej skutki – czy zaszkodziliśmy w ten sposób naszemu Klientowi? Czy ta praca miała wpływ na ważność wyników? Czy mogła się zdarzać (lub wydarzyła się) wcześniej i tego nie wychwyciliśmy?
  4. Jeśli uznamy, że to konieczne należy podjąć odpowiednie działania zmierzające do wycofania prac – pamiętajmy, że Klient płaci za rzetelnie wykonane zlecenie.
  5. Prace niezgodne z wymaganiami należy dokumentować – laboratoria często stosują tzw. „Rejestr prac niezgodnych z wymaganiami”.
  6. Następstwem prac niezgodnych z wymaganiami są korekcje i/lub działania korygujące.

Zagmatwane? Posłuchajcie, jak to robią praktycy:

Szkolenie 9.03.2023 r.