Published on :

W piątek na wydziale mechanicznym Politechniki Opolskiej otwarto nowoczesne laboratorium, którego celem jest m.in. poszerzenie współpracy uczelni z przemysłem. Laboratorium powstało dzięki wsparciu samorządu województwa opolskiego.

 

Nowoczesne laboratorium zaawansowanych technologii wytwarzania otwarto na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Dzięki temu uczelnia poszerzy współpracę z przemysłem. Prorektor ds. nauki i rozwoju PO prof. Grzegorz Królczyk podkreśla rolę badań dla firm współpracujących z naukowcami.

– Przemysł zazwyczaj nie ma czasu na usprawnianie swoich produktów, od tego są właśnie nasi naukowcy i nasze laboratoria. Tak też jest w branży maszynowej, dominującej w naszym regionie – wyjaśnia prof. Królczyk.

 

Laboratorium zaawansowanych technologii wytwarzania jest największym pod względem powierzchniowym i gabarytowym działającym na wydziale mechanicznym PO. Pozostałe to: laboratorium technologicznej warstwy wierzchniej, laboratorium metrologii powierzchni, laboratorium trwałości i wytrzymałości materiałów oraz zaawansowanych metod druku 3D oraz laboratorium mechaniki komputerowej. Głównym celem wszystkich laboratoriów jest poszerzenie oferty współpracy z regionem oraz zwiększenie potencjału naukowego pracowników Politechniki Opolskiej. Dedykowane są one głównie branżom takim jak: maszynowa, chemiczna czy konstrukcji lekkich.

Laboratoria powstały dzięki wsparciu marszałka województwa opolskiego, który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przekazał ponad 6,7 mln zł na ten cel, a cała wartość to blisko 9 mln zł.

 

 

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl