Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje że, zostało opublikowane wydanie 9 dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Zmiany wprowadzone w dokumencie maja charakter formalny i są związane z dostosowaniem przywołanych definicji i stosowanej terminologii do zaktualizowanego dokumentu EA-4/18 G:2021 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości.

Zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu DA-05 zastępuje wydanie 8 z dnia z 18.06.2021 r. i obowiązuje od dnia 12.06.2023 r.

Dokument znajdziesz tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-399,695.html

Źródło: pca.gov.pl