Published on :

Liczne spotkania, nowe kontakty, interesujące rozmowy oraz bogaty program merytoryczny – to wszystko miało miejsce podczas premierowej edycji Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2023 w Poznaniu. Swoją ofertę zaprezentowało 86 Wystawców, a targi odwiedziło blisko 1500 osób.

Labs Expo 2023

Nowe wydarzenie na mapie targowej Polski skierowane było do profesjonalistów pracujących w różnego rodzaju laboratoriach, działach kontroli jakości, działach R&D, uczelniach wyższych i placówkach naukowo-badawczych. Czołowe polskie i zagraniczne firmy oraz instytuty naukowe zaprezentowały najnowsze osiągnięcia oraz sprzęt i rozwiązania dla laboratoriów spożywczych, przemysłowych, analitycznych, medycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych. Podczas targów można było zapoznać się z ofertą m.in. mebli, akcesoriów, szkła laboratoryjnego, aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej, sprzętu optycznego, systemów informatycznych, sprzętu diagnostycznego, odczynników, specjalistycznej odzieży ochronnej etc.

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie nas podczas targów Labs Expo w dniach 26-27 kwietnia br. Było bardzo dużo pozytywnej energii i uśmiechów – powiedziała Lidia Zalewska z firmy Perlan Technologies. – Cieszymy się, że wszyscy goście tak licznie odwiedzili nas na naszym stoisku oraz, że mineralizator mikrofalowy M6 firmy PreeKem Scientific Instruments i nowy 7010C GCMS-QQQ firmy Agilent Technologies cieszyły się tak dużym zainteresowaniem.

Podczas tegorocznej edycji LABS EXPO swój potencjał na wspólnym stoisku zaprezentowało Laboratorium Kryminalistyczne KW Policji oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 KMPSP w Poznaniu. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z urządzeniami i technologiami stosowanymi do analizy kwestionowanych dokumentów w przypadkach ich podrobienia, przerobienia. Umożliwiają one także odczyt i weryfikację danych biometrycznych. Można było także zweryfikować autentyczność własnych i przygotowanych przez biegłych dokumentów tożsamości.

Warto przy tym zauważyć, że zarówno Laboratorium Kryminalistyczne jak i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 KMPSP w Poznaniu dysponują obecnie najnowocześniejszym sprzętem i metodami badawczymi, nie tylko w skali kraju czy Europy lecz nawet świata. Wystarczy wspomnieć o sprzęcie do separacji komórek, którym dysponuje na całym globie tylko siedem laboratoriów zajmujących się kryminalistyką, w tym właśnie wielkopolskie Laboratorium Kryminalistyczne. Natomiast poznańska Państwowa Straż Pożarna dysponuje najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie mobilnym laboratorium zdolnym do wsparcia działań na pierwszej linii w zdarzeniach związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przed wejściem do hali targowej utworzyła mobilne miasteczko laboratoryjne.

 Współpraca i program merytoryczny targów

Targi LABS EXPO to wydarzenie łączące naukę z biznesem, dlatego oprócz części wystawienniczej istotnym elementem targów był program merytoryczny i część edukacyjna. W trakcie dwóch dni targów odbyło się 15 branżowych spotkań zorganizowanych przez Patronów Merytorycznych oraz Wystawców LABS EXPO. Wśród Patronów Merytorycznych znaleźli się Centrum NanoBioMedyczne UAM, CRK, Główny Urząd Miar, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.  

Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja współorganizowana przez Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar: „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów”. Prezes PKN Ewa Zielińska i Prezes GUM Jacek Semaniak, otwierając spotkanie, podkreślili, że te trzy instytucje – PCA, PKN i GUM – tworzą krajową infrastrukturę jakości istotną dla właściwego funkcjonowania gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa. Z kolei Wydział Chemii UAM oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne podczas LABS EXPO zorganizowało XV konferencję z serii „Chemia w służbie kosmetyki” – „Quo vadis chemio kosmetyczna”, a portal Laboratoria.net zorganizował wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium – „Kluczowe Fazy Projektowania Laboratorium – wyzwania energetyczne i ekologiczne jako jeden z podstawowych elementów procesu projektowego”. Dużym zainteresowaniem cieszył się także panel ekspercki dotyczący pomieszczeń czystych cleanroom i laboratoriów specjalistycznych oraz warsztaty „Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce” organizowane przez CRK. Podczas spotkania uczestnicy nabyli wiedzę praktyczną m.in. w obszarze wyznaczania punktów poboru prób mikrobiologicznych, technik prowadzenia pomiarów mikrobiologicznych przy użyciu urządzenia do aspiracyjnego poboru powietrza oraz płytek sedymentacyjnych i odciskowych.

Sympozjum Laboratoryjnie.pl

Drugiego dnia LABS EXPO Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej zorganizowało konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Choroby zakaźne – nowe wyzwania opieki zdrowotnej”, w ramach której diagności laboratoryjni po zaliczeniu testu mogli zdobyć 6 punktów twardych. Wysoką frekwencję odnotowały także wykłady organizowane przez portal Laboratoryjnie.pl pt. „Skuteczne zarządzanie laboratorium”. Wśród prezentowanych zagadnień poruszone zostały tematy związane m.in.: z zarządzaniem laboratorium metodą LEAN, rolą systemu zarządzania wg ISO 17025 w doskonaleniu, cyfryzacją laboratorium i postępowaniu z danymi.

Odwiedzający mogli wziąć udział również w wykładach prezentujących potencjał instytutów Polskiej Akademii Nauk działających w Poznaniu – Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – których działalność jest skoncentrowana na naukach o życiu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych osiągnięć biologii molekularnej i możliwości ich wykorzystania w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska. Drugiego dnia targów odbyły się także seminaria organizowane przez Centrum NanoBioMedyczn UAM pt. „Nanotechnologia dla zdrowia i środowiska”, przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM „Badania podstawowe i prace rozwojowe dla społeczeństwa i gospodarki” oraz sympozjum „Interdyscyplinarna chemia – horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki” przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W trakcie LABS EXPO odbyły się również wystąpienia i warsztaty wystawców, które obejmowały prezentacje produktów, a także pokazywały ich zastosowanie w pracach laboratoriów.

Podczas Wieczoru Wystawców zostały przyznane nagrody ACANTHUS AUREUS, przyznawane przez Grupa MTP wyróżnienie, które ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na targach. Wyróżniające się, dobrze przemyślane stoisko zdecydowanie ułatwia pracę i ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w targach. Kapituła Acanthus Aureus wyróżniła cztery firmy. Wśród laureatów znalazły się firmy: Hornik, Labo24.pl, Shim-pol, Th. Geyer Polska

Targi LABS EXPO otrzymały Patronat Honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta miasta Poznań, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że odbyte rozmowy i zawarte kontakty podczas LABS EXPO zaowocują niejedną długotrwałą współpracą. Tymczasem rozpoczynają się przygotowania do następnej edycji Targów, które odbędą się ponownie w Poznań Congress Center w marcu 2024r.

Tekst: nowyadses.pl