Published on :

Woda do spożycia, gleba rolna, osad ściekowy to niektóre z obiektów będące przedmiotem nadchodzących badań biegłości. Dostępne są zarówno programy dotyczące pobierania próbek jak również badań fizykochemicznych. Szczegółowe informacje dostępne są tu:

Programy badań biegłości 2023

Zapraszamy do udziału.