Published on :

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na podstawie wdrożonego monitoringu interwencyjnego, w odniesieniu do sytuacji na rzece Pszczynce przeprowadziło badanie obecności złotej algi na całej długości w Wiśle. Najnowsze wyniki nie potwierdziły już obecności złotej algi w Pszczynce ani w Wiśle.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w nawiązaniu do wykrycia złotej algi w rzece Pszczynce, polecił wykonanie dodatkowych badań na całej długości rzeki Wisły. Badania zostały też wykonane ponownie w rzece Pszczynka.

Badania z 13 lipca nie potwierdziły obecności złotej algi ani w Wiśle ani ponownie w Pszczynce.

Obserwując sytuację w Odrze i zachowanie złotej algi, planowane są dalsze pobory próbek z rzeki Pszczynka oraz z Wisły. Na pewno niepokojący jest spadek wartości tlenu rozpuszczonego w rzece Pszczynka. Ma to związek przede wszystkim z aktualną pogodą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza.

Przypomnijmy, że 12 lipca  br. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykryło obecność złotej algi w rzece Pszczynka (w punkcie powyżej zbiornika Łąka), w ilości 4400 os/l. W celu potwierdzenia wyników badania zostały powtórzone w miejscach, gdzie wcześniej zauważono przekroczenie norm. Drugie badanie złotej algi wykazało niższy wynik, bo tylko 600 osobników na litr.

Badaniami objęto również miejsce, w którym rzeka Pszczynka wpada bezpośrednio do rzeki Wisły, aby wykluczyć rozprzestrzenianie się złotej algi.

Źródło: gov.pl

Zdjęcie autorstwa Paweł1995 – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25945808