Published on :
Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,105 mln złotych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na przebudowę Laboratorium Nanotechnologii Instytutu Optoelektroniki (IOE). W ramach inwestycji powstaną m.in. pracownia osadzania warstw z zastosowaniem laserów impulsowych (z ang. Pulsed Laser Deposition, PLD) oraz nowoczesna pracownia chemiczna. Dzięki rozbudowie laboratorium możliwe będzie rozwijanie nowych kierunków badań.
W Laboratorium Nanotechnologii prowadzone są badania związane z wytwarzaniem, charakteryzacją oraz wykorzystaniem różnych nanomateriałów, w tym nanomateriałów plazmonicznych. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice oraz detekcji materiałów niebezpiecznych. Z infrastruktury laboratorium korzystają głównie naukowcy z Zespołu Nanotechnologii IOE WAT. Badania realizują we współpracy z partnerami z Polski i z zagranicy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych (Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i NATO). Są też zaangażowani w prace badawczej grupy zadaniowej NATO SET, dotyczące wojskowych zastosowań wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana.
Oprócz budowy nowych pracowni, modernizacji poddane zostaną pracownie: spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (z ang. X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS), istniejąca już chemiczna, mikroskopii sił atomowych (z ang. Atomic Force Microscopy, AFM) i Ramana.
Jak zaznaczają naukowcy z Instytutu Optoelektroniki, dzięki rozbudowie laboratorium możliwe będzie rozwijanie nowych kierunków badań, które wymagają m.in. podniesienia klasy czystości pomieszczeń, poprawy ich funkcjonalności oraz reorganizacji pracy laboratorium. W wyniku realizacji inwestycji znacząco zwiększy się potencjał badawczy Laboratorium Nanotechnologii, co powinno korzystnie wpłynąć na poszerzenie współpracy krajowej i zagranicznej.
Źródło: wojsko-polskie.pl