Published on :

Opublikowane zostało uaktualnienie dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA wydanie 4 z dnia 09.07.2019 r. oraz korekta dokumentów: DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych wydanie 13 z dnia 28.11.2022 r., DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących wydanie 11 z dnia 28.11.2022 r.

Zaktualizowane dokumenty znajdziecie tu:

https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/aktualizacja-dokumentow-da-09-dab-07-dap-04,724.html

Źródło: pca.gov.pl

foto: freepik.com /felicities