Published on :

W roku 2010 ogłoszono odkrycie pierwszej pozaziemskiej atmosfery tlenowej na księżycu Saturna – Rea. Atmosfera pojawia się okresowo, kiedy Rea przechodzi przez pole magnetyczne Saturna, wysokoenergetyczne cząstki złapane w polu magnetycznym planety wchodzą w reakcję z powierzchnią księżyca, uwalniając przy tym atomy tlenu. Pochodzenie dwutlenku węgla nie jest jeszcze znane.