Published on :

Kilkuset uczestników, znamienici goście, 40 ekspertów w roli panelistów, dwie sceny na dwóch piętrach, 23 prelekcje oraz ogrom merytorycznej i praktycznej wiedzy – tak Podkarpackie Centrum Innowacji uczciło 6 lat działalności na rzecz rozwoju regionu.

– Nauka i biznes to dwa światy, które pod dachem PCI staramy się łączyć i wspierać ich rozwój. W pierwszym etapie działalności tej instytucji udało się stworzyć trzon zespołu, zbudować nowoczesny obiekt i zrealizować szereg pionierskich działań takich jak programy grantowe, regionalna sieć laboratoriów czy unikalna w skali województwa przestrzeń edukacji praktycznej jaką jest Protolab. W kolejnych latach chcemy zwiększyć zasięg i efektywność naszych działań, mając na względzie przede wszystkim wartość dodaną dla gospodarki Podkarpacia – powiedział Michał Tabisz, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Podkarpackie Centrum Innowacji, jako instytucja Województwa Podkarpackiego zostało powołane 6 lat temu do istnienia właśnie z inicjatywy Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, który uświetnił wydarzenie swoją obecnością:

– Dziękuję za to, że dziś jest tak wiele płaszczyzn dyskusji na temat łączenia nauki z biznesem. PCI to nowa instytucja, która fantastycznie dopełnia ekosystem tworzony przez województwo, RARR, podkarpackie uczelnie – mówił Władysław Ortyl. – Zamyka się okres związany z tą perspektywą. Jest to świetny projekt, pełen doświadczeń, które warto powielić, a także nowych działań. Jest to również okazja, żeby z nowym składem Zarządu, po objęciu prezesury przez Pana Michała Tabisza, wejść w nowe wyzwania, w nowy obszar – zaznaczył.

Z uczestnikami konferencji połączyła się online z Warszawy Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Cieszę się, że w tak znamienitym gronie możemy dyskutować o technologiach, biznesie i inwestycjach. To ważne, że rozmawiamy o międzynarodowym ekosystemie innowacji.

To szybko zmieniające się środowisko gospodarcze stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Efektywnie zaplanowane procesy, struktura organizacji i tu z pomocą przychodzą fundusze europejskie, którym jednym z najważniejszych zadań jest właśnie wspieranie rozwoju innowacyjności. Chciałam pogratulować Panu Marszałkowi i PCI. To bardzo budujące, że w naszym województwie funkcjonuje jednostka na tak wysokim poziomie, bo państwa działania dają możliwość uzyskania szerokiego wsparcia. Zwracam się również do grona biznesu. To państwo jako przedsiębiorcy budujecie gospodarkę Podkarpacia i Polski. Życzę, by rozwijały się Wasze działalności i Podkarpacie i Polska zaznaczyła minister.

 6 lat działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji podsumował Sławomir Kowalski, wiceprezes zarządu PCIpodczas swojej prezentacji.

Zaznaczył, jak wiele wartości dała współpraca Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Do współpracy zaproszone zostały również podkarpackie uczelnie, m.in.: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Warto zaznaczyć, że PCI prowadziło do tej pory trzy platformy działań. Pierwsza, przeznaczona dla uczelni i zespołów badawczych. Dotychczas zrealizowaliśmy 3 nabory do Programu grantowego o łącznej kwocie dofinansowania ponad 30 mln dla 153 projektów z 5 podkarpackich uczelni – mówił wiceprezes zarządu.

Druga platforma koncentruje się na współpracy nauki z biznesem oraz analizowaniem badań prowadzonych na uczelniach pod kątem potencjału komercjalizacyjnego. Trzecia platforma, ProtoLab, to miejsce eksperymentowanie dla studentów i uczniów z Podkarpacia, którzy swoje innowacyjne pomysły rozwijają w warsztatach i laboratoriach w siedzibie PCI i zamieniają w prototypy. 

Ważnym elementem były również spotkania, konferencje i wszelkiego rodzaju wydarzenia, które miały miejsce w PCI m.in. sześć edycji konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”, dwie edycje Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademckiej „PAPA”, konferencja „Technologia – Biznes – Inwestycje” oraz organizowany na skalę wręcz światową tegoroczny hackathon NASA Space Apps Challenge.

Ważnym obszarem spółki jest również Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która zrzeszyła ponad 100 laboratoriów zlokalizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego, a których usługi są promowane przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na Podkarpaciu.

– Naszym celem jest odejście od postrzegania Spółki wyłącznie jako „Projekt PCI”, oczywiście będziemy utrzymywać, kontynuować i rozwijać obecne zadania, ale też chcemy tworzyć rozwiązania ściślej współpracując z innymi instytucjami województwa, choćby z RARR, a także tworzyć pomysły i innowacje na bazie innych projektów jak, choćby  w ramach Interreg czy Horyzont. Pomysłów jest wiele, a my zrobimy wszystko, by je jak najlepiej zorganizować – podsumował wiceprezes zarządu.

Efekty działań PCI zostały przedstawione również przez beneficjentów, czyli naukowców i młodych innowatorów, którzy podzielili się swoimi historiami sukcesów dzięki współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Podczas całodniowej konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w prelekcjach i panelach o szerokiej tematyce: od budowania międzynarodowego ekosystemu innowacji, przez sztuczną inteligencję, metaverse i wsparcie finansowe na innowacyjne rozwiązania, aż po rozwiązania podatkowe i kwestie patentowe. Do tego warsztaty, dyskusje, konsultacje i networking, który jest wartością dodaną każdego wydarzenia.

Źródło: PCI