Published on :

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do jakości spożywanej wody. Zarówno woda gotowa do spożycia przez ludzi, jak i woda basenowa muszą spełniać określone normy  i być wolne od wszelkich szkodliwych substancji. Dlatego też wybór odpowiedniego narzędzia do pobrania próbki wody jest niezwykle istotny. W tym celu zaleca się korzystanie ze sterylnych butelek, które zapewniają wysoki poziom higieny i zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia bakteriami czy innymi mikroorganizmami zgodnie z normą PN-EN ISO 19458 „Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych”. Głównym celem pobierania próbek wody jest przeprowadzenie badań mikrobiologicznych. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby butelki użyte do tego celu były całkowicie sterylne. Sterylizacja polega na usunięciu wszystkich mikroorganizmów obecnych na powierzchni butelki, dzięki czemu można uniknąć wprowadzenia zanieczyszczeń do próbki wody. Proces sterylizacji może być przeprowadzany na różne sposoby, najczęściej jednak wykorzystuje się gorącą parę wodną, autoklawowanie lub środki dezynfekujące. Sterylne butelki do pobrania próbki wody są dostępne na rynku w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Należy jednak pamiętać, iż dostarczony przy dostawie dokument potwierdzający sterylność butelek, jest jedynie warunkiem odbioru. Zgodnie z przywołaną norma PN-EN ISO 19458 dla każdej partii wskazane jest wykonanie testów sterylności. Badanie takie wykonuje się w laboratorium. Norma podaje do dyspozycji dwie metody, które są szczegółowo opisane w punkcie 4.2.4.1. Wybierając butelkę, warto zwrócić uwagę na materiał, z którego została wykonana. Powinien on być odpowiedni i nie wpływać na jakość wody. Najpopularniejszym materiałem jest szkło laboratoryjne lub tworzywa sztuczne np. PET, które są odporne na działanie substancji chemicznych.
Ważnym aspektem sterylnej butelki jest również jej szczelność, która zapobiega przenikaniu zarówno mikroorganizmów, jak i zanieczyszczeń z zewnątrz. Butelka powinna posiadać odpowiednią pokrywę lub zakrętkę, która będzie szczelnie zamykać otwór butelki. Dodatkowo, lepiej wybierać butelki jednorazowego użytku, które po użyciu można bezpiecznie usunąć, unikając tym samym możliwości ponownego zanieczyszczenia próbki w przyszłości.
Pamiętajmy, że jakość wody, którą spożywamy, ma istotny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o odpowiednie pobranie próbki w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. Sterylne butelki do pobrania próbki wody stanowią bezpieczne i skuteczne narzędzie użytkowane przez próbkobiorców . Dzięki nim możemy mieć pewność, że wyniki badań będą miarodajne i odzwierciedlają rzeczywisty stan naszej wody.

https://sylchem.pl/kategoria/asortyment-do-pobran/butelki-z-tiosiarczanem-sodu-i-bez/

Źródło: sylchem.pl

Foto: freepik