Published on :

Skuteczne zarządzanie laboratorium jest nie tylko kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu, ale również podstawą do właściwej realizacji zadań. Zmiany w przepisach prawnych, nowe technologie, otoczenie gospodarcze to niektóre z czynników wymagających czujności i strategicznego planowania.

Laboratoria wdrażają w swojej działalności różnorodne systemy zarządzania. Każdy z nich wymaga ciągłego doskonalenia, planowania, często stawania w obliczu trudnych sytuacji. Skuteczne zarządzanie laboratorium będzie tematyką 1. ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez portal laboratoryjnie.pl. W trakcie trzydniowego wydarzenia zaplanowano panel dyskusyjny oraz szereg wykładów, podczas których eksperci podzielą się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Swoją obecność i wystąpienia zadeklarowali przedstawiciele komercyjnych laboratoriów, instytutów badawczych oraz osoby związane z obszarem nauki. Niektóre z przewidzianych wystąpień to: 

  • Wiarygodny wynik „na wczoraj” czyli zarządzanie laboratorium chemicznym w czasie Odragate 2022 – prof. dr hab. Piotr Jedziniak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
  • Czy tylko ISO 17025? Inne narzędzia w skutecznym budowaniu jakości i efektywności laboratorium – dr inż. Monika Partyka, i2 Analitycal Ltd. Sp. z o.o., oddział w Polsce
  • Droga do doskonałości – metoda LEAN w laboratorium, Justyna Król, Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.
  • Trudne sytuacje w zarządzaniu laboratorium – wybrane zagadnienia personalne i finansowe – dr Tadeusz Gorewoda, Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Metali Nieżelaznych

Poruszone zostaną również zagadnienia związane z finansowaniem działalności laboratoryjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji:

https://konferencja.laboratoryjnie.pl

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Patronat medialny nad konferencją objął portal biotechnologia.pl.

Termin konferencji: 10-12 kwietnia 2024 r.

Miejsce: Kielce, Hotel Binkowski****

foto: freepik.com