Published on :

Rok 1969: w Meksyku spadł w postaci deszczu meteorytowego meteoryt Allende. Obszar spadku meteorytu Allende obejmował teren o długości 50 km i szerokości 10 km. Ogólną masę zebranych kamieni ocenia się na 2 tony. Największy ważył 110 kg. Jeden z okazów meteorytu znajduje się w Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie.