Published on :

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym laboratoriom wykonującym badania mikrobiologiczne. Tytuł szkolenia: „WYMAGANIA OGÓLNE I ZASADY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. PORÓWNANIE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Z PLANOWANYMI ZMIANAMI W NOWELIZOWANYM DOKUMENCIE ISO 7218:2024”

Data szkolenia: 13 lutego 2024 r.

Forma szkolenia: on-line

Zakres tematyczny

 1. Wymagania i zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznego (dobra praktyka laboratoryjna, wymagania dla pomieszczeń i środowiska badań);
 2. Personel – kompetencje i higiena;
 3. Obsługa i nadzór nad wyposażeniem w laboratorium mikrobiologicznym;
 4. Dekontaminacja i utylizacja materiałów laboratoryjnych;
 5. Przygotowanie i kontrola pożywek mikrobiologicznych;
 6. Postępowanie z próbami do badań mikrobiologicznych oraz zasady prowadzenia badań;
 7. Obliczanie i wyrażanie wyników badań mikrobiologicznych;
 8. Zasady wykonywania badań jakościowych i testów potwierdzających;
 9. Wybór i charakterystyka mikroorganizmów kontrolnych;
 10. Zapewnienie jakości wyników badań (nadzór nad warunkami środowiska w laboratorium, postępowanie i plan w zakresie zapewnienia ważności wyników badań);
 11. Postępowanie w zakresie walidacji i weryfikacji metod mikrobiologicznych oraz szacowania niepewności wyników badań mikrobiologicznych.

Prowadząca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Audytor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Strona szkolenia:

Szkolenie ONLINE | 13.02.2024 r.