Published on :

Siemens Healthineers wdraża przełomowe rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej. Firma współpracuje z licznymi placówkami na całym świecie i nieustannie wprowadza na rynek innowacje, które wspierają pracowników służby zdrowia w podnoszeniu jakości opieki medycznej i uzyskiwaniu najlepszych możliwych wyników leczenia pacjentów. Portfolio produktów i usług Siemens Healthineers obejmuje diagnostykę in vitro i in vivo, terapię pod kontrolą obrazu oraz innowacyjną opiekę onkologiczną. Innowacyjne rozwiązania firmy są kluczowym narzędziem umożliwiającym podejmowanie właściwych decyzji klinicznych i wybór prawidłowych ścieżek leczenia.

Siemens Healthineers gotowy jest sprostać największym wyzwaniom stojącym przed opieką zdrowotną dzięki ponad 125-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań w obszarze spersonalizowanego leczenia, rozwoju terapii precyzyjnej, technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI). Wiedza i doświadczenie ekspertów firmy są bezcennym narzędziem w walce z najgroźniejszymi chorobami na całym świecie, umożliwiającym szybką i precyzyjną diagnostykę oraz skuteczną terapię.

Będąc czołowym dostawcą technologii medycznych Siemens Healthineers dąży do poprawy wyników i doświadczeń pacjentów bez względu na to, gdzie mieszkają i z jakimi problemami zdrowotnymi się mierzą. Innowacje wprowadzane są przez firmę w sposób zrównoważony. Oferowane rozwiązania są skalowalne oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb podmiotów służby zdrowia i lokalnej infrastruktury opieki medycznej.

 Siemens Healthineers konsekwentnie dąży do realizacji celów kierując się wartościami i budując kulturę organizacyjną z poszanowaniem różnorodności we wszystkich jej formach. Zespół firmy tworzy 66 000 pracowników z ponad 70 krajów, którzy z pasją pokonują ograniczenia i bariery w opiece zdrowotnej, aby poprawić jakość życia ludzi na całym świecie.

Siemens Healthineers będzie obecny podczas naszej konferencji „Skuteczne zarządzanie laboratorium”. Kielce, 10-12 kwietnia 2024 r. Zapraszamy do udziału. Szczegóły konferencji dostępne są tu:

https://konferencja.laboratoryjnie.pl/