Published on :

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 7 będzie przedmiotem szkolenia, które organizujemy 6 marca. Program spotkania wygląda następująco:

  1. Podstawy prawne wykonywania pomiarów hałasu emitowanego do środowiska (omówienie aktów prawny funkcjonujących w ramach obszaru dobrowolnego oraz badania w obszarze dobrowolnym).
  2. Personel wykonujący pomiary, a jego kompetencje (wdrożenie personelu, szkolenia, nadzorowanie i monitorowanie personelu).
  3. Wyposażenie stosowane w pomiarach (omówienie wyposażenia stosowanego w badaniach hałasu do środowiska).
  4. Spójność pomiarowa wyników pomiaru hałasu emitowanego do środowiska (co i jak wzorcować?).
  5. Metoda pomiaru hałasu do środowiska (metoda pomiaru ciągłego oraz metoda próbkowania wg Załącznika nr 7).
  6. Weryfikacja metody pomiaru hałasu emitowanego do środowiska (dlaczego weryfikacja, a nie walidacja metody?).
  7. Ocena niepewności pomiaru hałasu emitowanego do środowiska (jak podejść do budżetu niepewności?).
  8. Zapisy techniczne z pomiarów (co powinien zawierać arkusz pomiarowy zgodnie z wymaganiami metodyki referencyjnej?).
  9. Sprawozdanie z pomiarów zgodnie z wymaganiami metodyki referencyjnej.
  10. Procedura potwierdzenia ważności wyników w kontekście pomiaru hałasu emitowanego do środowiska.

Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdziecie tu:

Szkolenie ONLINE | 6 marca 2024r.