Published on :

Politechnika Białostocka otworzyła najnowocześniejsze w Polsce  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. To kompletne stanowisko OIOM-we to jedno z pierwszych laboratoriów w pełni sfinansowane przez firmę zewnętrzną.

29 lutego 2024 roku Politechnika Białostocka otworzyła najnowocześniejsze w Polsce  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to w skali kraju nowa jakość kompetencji, które zdobędą nasi studenci w zakresie budowy aparatury medycznej, elektroniki medycznej, efektywnego wykorzystania aparatury medyczne i technologii informacyjnych związanych z aparaturą medyczną –mówi prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Trzeba podkreślić, że absolwent inżynierii biomedycznej to ekspert który łączy dziedzinę inżynierską z medyczną oraz technologiami informacyjnymi.

Otarcie Laboratorium to kolejny wymierny dowód realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej.

– Otwarte na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej jest doskonałym przykładem bardzo dojrzałej i ukierunkowanej współpracy Politechniki Białostockiej z przedsiębiorcami – przyszłymi pracodawcami naszych absolwentów – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Chcemy angażować otoczenie społeczno-gospodarcze do współpracy przy rekrutacji na studia, przy tworzeniu programów studiów, przy ustalaniu treści naszych przedmiotów, ale również do działań wzbogacających umiejętności praktyczne naszych studentów. Wyposażamy ich w solidną wiedzę techniczną, ale kontakt z nowoczesnymi technologiami, z nowoczesnymi rozwiązaniami, z kompetencjami, które są aktualnie oczekiwane na rynku pracy jest możliwy tylko dzięki bardzo bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dzięki zawartej w sierpniu 2023 roku umowie z firmą Biameditek Sp z o.o. dotyczącej nieodpłatnego użyczenia fabrycznie nowego sprzętu do wyposażenia otwieranego laboratorium,  studenci kierunku inżynieria biomedyczna będą mogli korzystać z najnowocześniejszej aparatury dostępnej na światowych rynkach.

– To pełnoprawne stanowisko OIOM-owe, takie jakie znajdują się w szpitalach – podkreśla Łukasz Goworek, menedżer serwisu Biameditek. – W laboratorium będą mogli się kształcić studenci inżynierii biomedycznej, ale tez doszkalać lekarze i pielęgniarki. Dzięki połączeniu WiFi wykorzystany tu kardiomonitor może być przemieszczany wraz pacjentem na łóżku, a jego stan będzie stale monitorowany. Wybierając w komputerze stanowisko konkretnego pacjenta można zobaczyć wyniki kardiomonitora czy respiratora.

Nowe Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex.

– To jedno z pierwszych laboratoriów w pełni sfinansowane przez firmę zewnętrzną, która zadeklarowała ciągłe unowocześnianie tego laboratorium więc będziemy na bieżąco z najnowszymi technologiami, a dodatkowo mamy bezpośredni kontakt z firmami, które je wyposażyły – mówi prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.  – Oprócz kierunku inżynieria biomedyczna bez wątpienia skorzystają również inne kierunki takie jak: mechatronika czy automatyka i robotyka ponieważ jest tam mnóstwo zagadnień dotyczących sterowania czy przesyłu sygnałów.

Laboratorium zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający dowolną konfigurację urządzeń.

– Chcemy zainteresować studentów, budować ich wiedzę wokół tych tematów, bo to jest niesamowicie fajny zawód – inżynieria biomedyczna – mówi Mariusz Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający Biameditek sp. z o.o. – Obchodzimy w tym roku 40-lecie i chcieliśmy podkreślić ten niesamowity fakt. W Polsce odnieśliśmy wielki sukces – wychodzimy na rynki zagraniczne pod nową, zmienioną nazwą Cirro.  

Podpisana z Politechniką Białostocką umowa gwarantuje wieloletnią współpracę.

– Jesteśmy firmą,  która podchodzi długoterminowo do projektów – dodaje Mariusz Tyszkiewicz. – W  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej jest najnowocześniejszy sprzęt – w niektórych szpitalach nawet nie ma takich modeli. Jesteśmy mega zadowoleni z tego, że studenci tak licznie zjawili się na praktykach, chcą u nas pracować. To jest fantastyczny zawód, bo to jest łączenie IT, wiedzy technicznej oraz wręcz bym powiedział empatii ponieważ mamy do czynienia z pacjentem, ratujemy życie. Laboratorium to nasz klucz, żeby zainteresować studentów tym zawodem!

I rzeczywiście – studenci Politechniki Białostockiej doceniają zaangażowanie firmy w ich rozwój zawodowy.

– Studia inżynierskie przekonały mnie, że kierunek inżynieria biomedyczna to był dobry wybór – mówi inż. Daria Soroka, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firmy Biomeditek pozwoliły mi obrać ścieżkę kariery, którą chcę iść oraz doświadczyć jak wygląda praca inżyniera biomedycznego w firmie, która zajmuje się serwisem i dystrybucją sprzętu medycznego. Mieliśmy zajęcia w szpitalach, gdzie widzieliśmy nie tylko stanowiska OIOM, ale też prześwietleń rentgenowskich czy tomografii komputerowej. Dzięki uruchomieniu laboratorium mamy okazję doświadczyć, jak wygląda prawdziwe stanowisko na OIOM-ie w szpitalu.  Myślę, że to pozwoli studentom na sprecyzowany wybór ścieżki kariery zawodowej.

Studenci podkreślają otwartość firmy na przyszłych pracowników.

– Miałam praktyki w firmie Biameditek i bardzo mi się spodobało –  wspomina inż. Paulina Dziemiańczyk, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Firma pokazała jak działają te maszyny, jak działa serwis w laboratorium z pracownikami, którzy zajmują się tym na co dzień.  Laboratorium na Wydziale Mechanicznym pozwoli nam na szybszą karierę w tej branży.

Studenci studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna dobrze rozumieją znaczenie dostępu do najnowocześniejszego sprzętu w trakcie zdobywania wiedzy.

– To bardzo innowacyjne laboratorium – cieszy się inż. Julia Kiryluk, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – To dla nas bardzo duża szansa, żeby mieć styczność z tak nowoczesną aparaturą medyczną, żeby móc zobaczyć na żywo jak te sprzęty działają,  jak je wykorzystywać i jak ewentualnie naprawiać.

Nowa przestrzeń dydaktyczna pozwoli przyszłym inżynierom doskonalić umiejętności w zakresie konstrukcji aparatury medycznej, elektroniki medycznej, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, serwisu technicznego, systemów informatycznych związanych z aparaturą medyczną itp.

– Takie laboratorium jest potrzebne, skoro już teraz możemy wejść do pracy do szpitali, abyśmy się zapoznali wcześniej z pracą tych urządzeń, jak one działają – mówi inż. Monika Ostaszewska, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Żadna inna uczelnia nie posiada takiego laboratorium, gdzie sprzęt jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych dostępnych teraz na rynku i mamy możliwość praktycznego kształcenia się podczas studiów.

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej będzie także miejscem do prowadzenia prac badawczych i szkoleń personelu medycznego.

– To nowoczesne Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej stanowi przestrzeń do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń dla różnych grup odbiorców –wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Będą to szkolenia w zakresie szeroko pojętej aparatury medycznej począwszy od użytkowania aparatury medycznej poprzez serwisowanie, inwentaryzację, po wszelkie działanie związane też z administracją w działach aparatury medycznej. Harmonogram szkoleń będzie pojawiał się cyklicznie. Planujemy badania naukowe w zakresie przetwarzania sygnałów, analizy danych medycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, pomiarów i obliczeń, które są niezbędne w procesie diagnozowania stanu pacjenta. Obecnie pracujemy również nad innowacjami w medycynie.  Wraz z firmą Biameditek rozpoczęliśmy badania nad wspólnym nowym produktem, który zostanie wdrożony w przyszłości. Jesteśmy na etapie zaawansowanych badań laboratoryjnych i uzyskaliśmy bardzo obiecujące wyniki.  

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą m.in. :

– kardiomonitory

– defibrylator

– respirator

– centrala monitorująca

– most sufitowy

– pompy infuzyjne

– kompresor medyczny

– łóżko pacjenta

– manekin

W Laboratorium będzie można też nauczyć się tu podłączania i dozowania gazów medycznych.

– Prawdopodobnie w tej chwili to jest najnowocześniejsze laboratorium w Polsce – cieszy się mgr. inż. Paweł Lipowicz, absolwent inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, a zarazem pracownik naukowo-techniczny i doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

– Studenci po ukończeniu zajęć w tym laboratorium będą praktycznie na rynku pracy bezkonkurencyjni – mówi Łukasz Goworek. – Nikt w Polsce nie kształci z takich zaawansowanych rzeczy jak obsługa i serwisowanie aparatury medycznej.  Będą gotowym pracownikiem, który może przejąć narzędzia i po krótkim wprowadzeniu przystąpić do pracy. W Polsce jest to coś innowacyjnego i da szansę uzyskania jak najlepszej pracy absolwentom Politechniki Białostockiej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r.  wprowadziło nowe stanowisko pracy w szpitalach – inżyniera biomedycznego i młodszego inżyniera biomedycznego. Umożliwia ono dyrektorom podmiotów leczniczych na zatrudnianie inżynierów biomedycznych na jasnych zasadach.

Nowe Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex.

List Gratulacyjny nadesłał prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: pb.edu.pl