Published on :

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprezentował zmodernizowaną stację pomiarową zlokalizowaną w Kampinoskim Parku Narodowym, która została wyposażona w nowy sprzęt w ramach projektu „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podczas konferencji podsumowującej zaprezentował efekty realizacji projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021.

Natomiast dziś eksperci z Departamentu Monitoringu Środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, wdrażający nowy system badań składu opadów atmosferycznych, kontynuowali prezentację efektów realizacji projektu, odwiedzając jedną ze stacji pomiarów depozycji, funkcjonującą w nowej sieci pomiarowej.

Na miejsce wizyty wybrano stację pomiarową „Kampinos”, zlokalizowaną w miejscowości Granica na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe włączone do nowego systemu pomiarów i ocen depozycji atmosferycznej w Polsce, o bardzo szerokim zakresie badanych substancji, w tym wybranych trwałych związków organicznych, składników nieorganicznych i metali ciężkich. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z mediami, podczas którego eksperci GIOŚ odpowiadali na pytania dotyczące stacji i systemu pomiarów.

Przypomnijmy, że w efekcie polsko-norweskiej współpracy w ramach projektu z początkiem bieżącego roku GIOŚ uruchomił nowoczesny system monitorowania chemizmu opadów w Polsce, co zaowocowało m.in. zakupem 19 kolektorów opadu mokrego, które zostały zainstalowane na stacjach pomiarowych GIOŚ, w ogródkach meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz stacjach badawczych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Więcej informacji o projekcie „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” znajduje się na dedykowanej stronie projektu.

Źródło: gov.pl