Published on :

Przypominamy o upływającym 12 kwietnia 2024 r., terminie nadsyłania zgłoszeń do pięciu rund badań biegłości organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST.

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST to organizator badań biegłości, który posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – PT 003 oraz wieloletnie doświadczenie.

Został jeszcze miesiąc na zgłoszenie się do następujących rund:

 1. RUNDA 120(WK.2)PS – obejmuje oznaczenie poniższych parametrów fizykochemicznych w próbce laboratoryjnej węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3,0 mm:
  • zawartość wilgoci w próbce analitycznej,
  • zawartość wilgoci przemijającej,
  • zawartość wilgoci w węglu powietrznosuchym,
  • zawartość wilgoci całkowitej,
  • zawartość popiołu w stanie suchym,
  • zawartość siarki całkowitej w stanie suchym,
  • zawartość węgla w stanie suchym,
  • zawartość wodoru w stanie suchym,
  • zawartość azotu w stanie suchym,
  • zawartość części lotnych w temp. 850°C w stanie suchym,
  • ciepło spalania w stanie suchym,
  • wartość opałowa w stanie roboczym.

Runda jest realizowana w ramach akredytowanego Programu Badań Biegłości Paliwa stałe – PS/PT.

Treść programu oraz więcej informacji na temat zgłoszenia i terminów poszczególnych etapów realizacji dostępna na stronie internetowej: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/badania-bieglosci/programy-pt/paliwa-stale-ps/pt

 1. RUNDA 85(ZO.2)ŚR – runda w zakresie oznaczania zawartości związków organicznych w powietrzu środowiska pracy. Obiekt badań biegłości stanowi rurka adsorpcyjna z węglem aktywnym lub żelem krzemionkowym (w zależności od badanej substancji) z naniesionym materiałem. Oznaczane parametry:
  • zawartość fenolu,
  • zawartość benzenu,
  • zawartość toluenu,
  • zawartość ksylenu (suma izomerów),
  • zawartość trichloroetylenu,
  • zawartość tetrachloroetylenu,
  • zawartość trimetylobenzenu (suma izomerów),
  • zawartość butan-2-onu,
  • zawartość 4-metylopentan-2-onu.

Runda jest realizowana w ramach akredytowanego Programu Badań Biegłości Środowisko – ŚR/PT.

Treść programu oraz więcej informacji na temat zgłoszenia i terminów poszczególnych etapów realizacji dostępna na stronie internetowej: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/badania-bieglosci/programy-pt/srodowisko-sr/pt

 1. RUNDA 38(PA.1)ODobejmuje oznaczenie poniższych parametrów fizykochemicznych stałych paliw wtórnych (paliwo alternatywne) w próbce odpadu o kodzie 19 12 10 o uziarnieniu poniżej 1,0 mm:
  • zawartość popiołu w stanie suchym,
  • ciepło spalania w stanie suchym,
  • zawartość wilgoci w próbce analitycznej,
  • zawartość węgla w stanie suchym,
  • zawartość siarki całkowitej w stanie suchym,
  • zawartość wodoru w stanie suchym,
  • zawartość azotu w stanie suchym,
  • zawartość chloru w stanie suchym,

oraz w próbce o uziarnieniu poniżej 30 mm

 • zawartości wilgoci całkowitej.
 1. RUNDA 39(W.1)OD obejmuje przygotowanie wyciągu wodnego z próbki odpadu z grupy 10 01 o uziarnieniu poniżej 10 mm oraz oznaczenie w nim  następujących parametrów:
  • zawartość pierwiastków: arsenu, baru, kadmu, chromu całkowitego, miedzi, rtęci, molibdenu, niklu, ołowiu, antymonu, selenu, cynku,
  • zawartość chlorków
  • zawartość siarczanów:
  • zawartość rozpuszczonego węgla organicznego,
  • zawartość stałych związków rozpuszczonych.
 1. RUNDA 40(OS.2)OD – obiekt badań stanowi próbka odpadu o kodzie 19 08 05 o uziarnieniu poniżej 1,0 mm. Runda obejmuje parametry fizykochemiczne charakterystyczne dla termicznego przekształcenia odpadów:
  • zawartość wilgoci w ogólnej próbce analitycznej
  • zawartość popiołu w suchej masie osadu
  • zawartość siarki całkowitej w suchej masie osadu
  • zawartość węgla całkowitego w suchej masie osadu
  • zawartość wodoru w suchej masie osadu
  • ciepło spalania w suchej masie osadu
  • strata przy prażeniu suchej masy osadu
  • zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy
  • ogólny węgiel organiczny suchej masy osadu.

Trzy ostatnie rundy są realizowane w ramach akredytowanego Programu Badań Biegłości Odpady – OD/PT.

Treść programu oraz więcej informacji na temat zgłoszenia i terminów poszczególnych etapów realizacji dostępna na stronie internetowej: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/badania-bieglosci/programy-pt/odpady-od/pt

W razie pytań zachęcamy do kontaktu na adres: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do udziału w rundach badań biegłości!

Źródło: Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST

Foto: freepik.com