Published on :

Elastyczny zakres akredytacji oznacza, że w określonych okolicznościach, akredytowane laboratorium ma możliwość reagowania np. na potrzeby swoich klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań do swojego zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania PCA o tych zmianach. Możliwość ta wynika z faktu, że kompetencje laboratorium zostały ocenione i opisane w zakresie nie tylko w odniesieniu do realizacji działań w obszarze oceny zgodności, zgodnie z wcześniej zweryfikowanymi procedurami, ale również do projektowania i walidacji swoich procedur zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania. Akredytacja w zakresie elastycznym nakłada na laboratorium więcej odpowiedzialności odnośnie wykazania, że sposób jej działania jest właściwy, odpowiedni oraz prowadzony w sposób bezstronny, kompetentny i spójny.

Elastyczny zakres akredytacji będzie tematem naszego spotkania 25 kwietnia. Na tym spotkaniu dowiesz się m.in.:

  1. Co kryje się pod pojęciem akredytacja w zakresie elastycznym
  2. Jakie mogą być zakresy elastyczności
  3. Co to jest lista działalności w zakresie elastycznym
  4. Kiedy warto się zastanowić nad przejściem do zakresu elastycznego
  5. Czy musimy posiadać „specjalne kompetencje aby wprowadzić i utrzymać zakres elastyczny naszej działalności
  6. Jak prawidłowo wdrożyć działania mające na celu wprowadzenie danego elementu w elastyczna listę działań

Spotkanie odbędzie się w formie online. Zapraszamy. Szczegóły dostępne są tu:

Webinar ONLINE | 25.04.2024 r.

Foto: freepik.com