Published on :

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski, 18 kwietnia 2024 r., powołał Annę Januszewską na stanowisko Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Anna Januszewska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Edukacji Ekonomicznej organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Z administracją rządową zawodowo związana jest od 1999 r., kiedy rozpoczęła pracę w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Następnie zatrudniona została w resorcie budownictwa – kolejno zajmowała stanowiska m.in. dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Budownictwa i zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury. Pełniła funkcję członka Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Budownictwa. Od 2004 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. W 2008 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego na stanowisku dyrektora Departamentu Skarg i Wniosków. Od stycznia 2016 r. do sierpnia 2021 r. pełniła funkcję dyrektora generalnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Od listopada 2021 r. do kwietnia 2024 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Obsługi Administracji Rządowej instytucji gospodarki budżetowej.

Źródło/foto: gov.pl