Published on :

Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach chemicznych jest podstawowym narzędziem porównania wyników w laboratoriach analitycznych. Certyfikowane materiały odniesienia odgrywają kluczową rolę w tym procesie.  Są uważane za jedno z ważniejszych źródeł zapewnienia spójności pomiarowej.

W aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 materiały odniesienia lub materiały do kontroli jakości są przedstawiane jako jeden z elementów monitorowania ważności wyników. Są też przedstawiane jako istotny element wykazania spójności pomiarowej przez laboratoria. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w Załączniku A Spójność pomiarowa mówi o tym, że „certyfikowane wartości certyfikowanych materiałów odniesienia pochodzących od producentów materiałów odniesienia spełniających wymagania normy PN‑EN ISO 17034:2017-03 zapewniają spójność pomiarową”.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. jako akredytowany producent materiałów odniesienia.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce akredytowanym producentem materiałów odniesienia (zakres akredytacji PCA nr RM 001). W swojej ofercie posiadamy materiały węglowe, odpadowe oraz koksowe.

Dlaczego warto wybrać Certyfikowane Materiały Odniesienia produkowane przez akredytowanych producentów?

Producentem materiału odniesienia (RM) z definicji jest jednostka, która jest w pełni odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie projektem, przypisanie i podjęcie decyzji o wartościach właściwości i odpowiednich niepewnościach, autoryzowanie wartości właściwości oraz wydanie certyfikatu materiału odniesienia, który produkuje.

Planowanie, produkcja oraz dystrybucja certyfikowanych materiałów odniesienia odbywa się zgodnie  z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17034:2017-03, co oznacza, że kompetentny producent powinien zapewniać spełnienie tak ważnych wymagań jak m.in.: wykazanie spójności pomiarowej wartości certyfikowanych, przypisywanie wartości właściwości oraz niepewności wartości właściwości certyfikowanego materiału odniesienia. Akredytacja wydawana przez odpowiedni organ akredytacyjny jest swojego rodzaju gwarantem jakości.

Wybierz nasze materiały odniesienia !

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub odwiedź naszą stronę internetową.

Pełen katalog materiałów odniesienia wraz z certyfikatami jest dostępny pod adresem: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/materialy-odniesienia/katalog-dostepnych-materialow-odniesienia

 Zapraszamy do współpracy !