Published on :

To unikalne szkolenie, którego zakres prezentuje się następująco:

  1. Cel i zakres monitoringu mikrobiologicznego;
  2. Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska;
  3. Procedura dotycząca zasad kontroli mikrobiologicznej pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych – częstotliwość i lokalizacje pobierania próbek, kryteria i uzasadnienie wyboru punktów kontroli (przykłady planów monitoringu dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu), kryteria akceptacji, harmonogramy monitoringu.
  4. Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna i aspiracyjna, obliczanie wyników badań;
  5. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni – metoda odciskowa, wymazowa i wypłukiwania, obliczanie wyników badań;
  6. Weryfikacja/walidacja metod badania powierzchni i powietrza;
  7. Kryteria oceny uzyskanych wyników dla powierzchni i powietrza, analiza danych (trendów).

Zaplanowane na 11 czerwca spotkanie poprowadzi dr Joanna Królasik, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletnia pracownica akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Audytorka w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Zapraszamy do udziału. Szczegóły dostępne są tu:

Szkolenie ONLINE | 11.06.2024 r.