Published on :

Podstawowe definicje dotyczące pomiaru i niepewności pomiarowej, źródła niepewności, podstawy walidacji metod stosowanych w laboratorium, niepewność etapu pobierania próbek, niepewność etapu analiz wykonywanych w laboratorium, wykorzystanie danych pozyskanych w procesie walidacji w szacowaniu niepewności pomiaru, miejsce niepewności w dokumentacji walidacyjnej – to zagadnienia, które omówimy 28 czerwca na szkoleniu on-line. Szczegóły dostępne są tu:

Szkolenie ONLINE | 28.06.2024 r.

foto: freepik.com