AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM

Termin szkolenia: 19 lutego 2021 r. 

Miejsce szkolenia: webinar on-line ( 5 godzin ) 

Cena szkolenia:  350 zł netto / osoba

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje omówienie zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego w laboratorium opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018-08. W trakcie szkolenia omówione zostaną wymogi odpowiednich aktów prawnych oraz takie zagadnienia jak kompetencje auditorów, wybór strategii auditowej czy zasady dokumentowania auditu.

Szkolenie kierowane jest zarówno do auditorów wewnętrznych jako element podnoszenia kompetencji jak i osób zamierzających dopiero postawić pierwsze kroki w obszarze auditów.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jak prawidłowo zaplanować audit w laboratorium,
 • jak przygotować optymalny harmonogram auditów,
 • jak określić kryteria auditu,
 • jak udokumentować przebieg auditu,
 • jak stworzyć prawidłowy raport z auditu.

Poza tym:

 • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram szkolenia: 19 lutego, godz. 9:30 – 14:30

 1. Podstawy systemów zarządzania
 2. Definicje auditów, inspekcji i kontroli
 3. Akty prawne i normatywne obowiązujące w systemach zarządzania jakością
 4. Auditowanie jako proces
 5. Kompetencje auditorów
 6. Wybór strategii auditowej
 7. Ocena auditów i realizacja działań poauditowych
 8. Doskonalenie warsztatu auditora
 9. Podsumowanie i zakończenie

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

W skrócie:

Kiedy: 19 lutego 2021, 9:30 – 14:30

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 350 zł netto / osoba

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.

Pozostałe szkolenia Laboratoryjnie.pl :

2021

 • 25-26.02.2021r – PODSTAWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM – WYMOGI ISO 17025 ORAZ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 12.02.2021r – WZORCOWANIE, KWALIFIKACJA I WALIDACJA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GMP [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 29.01.2021r – NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 22.01.2021r – ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI – WEBINARIUM ONLINE Czytaj więcej…
 • 15.01.2021r – PROCES POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ [ONLINE] Czytaj więcej…