PODSTAWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM – WYMOGI ISO 17025 ORAZ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Termin szkolenia: 25-26 lutego 2021 r. ( 2 dni )

Miejsce szkolenia: webinar on-line (11 godzin) 

Cena szkolenia:  670 zł netto / osoba

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Przedstawione zostaną podstawy systemu akredytacji, wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz inne wymogi formalne niezbędne do uzyskania i utrzymania akredytacji.

Harmonogram szkolenia: 25 – 26 lutego, I dzień godz. 9:00 – 14:30, II dzień godz. 9:00 – 14:30

 1. Norma ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy.
 2. Czym jest akredytacja laboratoriów oraz system wzajemnego uznawania, rola Polskiego Centrum Akredytacji.
 3. Identyfikacja wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego, wymagania i wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji.
 4. Identyfikacja wymagań dotyczących systemu zarządzania.
 5. Wymagania dotyczące procesów.
 6. Zarządzanie wymaganiami ogólnymi, bezstronność i poufność.
 7. Zarządzanie wymaganiami dotyczącymi struktury laboratorium.
 8. Personel – wymagania wstępne, upoważnienia, szkolenia.
 9. Funkcja kierującego laboratorium, zadania, obowiązki i uprawnienia.
 10. Odpowiedzialność za jakość, zadania, obowiązki i uprawnienia.
 11. Odpowiedzialność za wyposażenie, zadania, obowiązki i uprawnienia.
 12. Warunki lokalowe i środowiskowe.
 13. Nadzór nad wyposażeniem, dokumentacją i zapisami.
 14. Postępowanie z zapytaniami, ofertami, umowami i skargami.
 15. Wybór i walidacja metod badawczych.
 16. Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań.
 17. Zapisy techniczne i nadzór nad danymi.
 18. Zapewnienie jakości badań i wzorcowań i zachowanie zgodności metrologicznej.
 19. Szacowanie niepewności pomiarów.
 20. Rola auditu, najważniejsze pojęcia i cele auditu.
 21. Proces ubiegania się o akredytację.
 22. Podsumowanie i zakończenie.

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

W skrócie:

Kiedy: 25 – 26 lutego 2021, I dzień: 9:00 – 14:30, II dzień 9:00 – 14:30

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 670 zł netto / osoba

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

 

Pozostałe szkolenia Laboratoryjnie.pl :

2021

 • 19.02.2021r – AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 12.02.2021r – WZORCOWANIE, KWALIFIKACJA I WALIDACJA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GMP [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 29.01.2021r – NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 22.01.2021r – ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI – WEBINARIUM ONLINE Czytaj więcej…
 • 15.01.2021r – PROCES POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ [ONLINE] Czytaj więcej…