Published on :

DA-08 „Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu” to jeden z podstawowych dokumentów dla akredytowanych laboratoriów. Polskie Centrum Akredytacji właśnie przedstawiło do zaopiniowania projekt wydania 4 tegoż dokumentu z dnia 6 sierpnia 2019 roku. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz dostosowania do zasad przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 22.08.2019 r. na adres: [email protected]  podając w temacie: DA-08, projekt wyd. 4.

Projekt dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-da-08,441.html

Źródło: www.pca.gov.pl