Published on :

Odkrycie nowej cząstki elementarnej typu Majorany wiąże się z obserwacją podwójnego bezneutinowego rozpadu beta.

Neutrina są to bardzo powszechne we Wszechświecie cząstki. Jednakże naukowcy posiadają o nich bardzo mało informacji, ponieważ słabo oddziałują z materią. Ich obserwacja następuję w podziemnym laboratorium w detektorze GERDA (GERmanium Detector Array) we Włoszech. Nowe wyniki badań dotyczące neutrin opisano w czasopiśmie „Science”. Nie wiadomo ile ważą neutrina, które jest najcięższe, a które najlżejsze. Określenie ich właściwości pomogłoby zrozumieć zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Jeżeli obserwacja podwójnego bezneurinowego rozpadu beta byłaby możliwa wówczas odkryto by nową cząstkę neutrino Majorany. Dałoby to również możliwość określenia ich masy. Eksperyment GERDA przeprowadzany jest w laboratorium w masywie górskim, po to aby wykluczyć wszystkie procesy zaburzające pomiar.

GERDA to projekt grupy naukowców z 16 instytutów i uniwersytetów europejskich. Badania są finansowane m.in. przez NCN i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcie: ncn.gov.pl