Published on :

Pismo „Nature Communications” informuje, że sztuczne odpowiedniki komórek mózgowych mogłyby zastąpić neurony, które zostały zniszczone w wyniku choroby, urazu mózgu czy rdzenia kręgowego. Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, Bristolu, Zurychu i Nowej Zelandii odtworzyli każdy najdrobniejszy szczegół właściwości elektrycznych dwóch rodzajów neuronów jakimi są komórki hipokampa oraz komórek mózgowych, które są odpowiedzialne za kontrolę nad oddychaniem. Odtworzone miniaturowe krzemowe układy elektroniczne zachowują się jak prawdziwe neurony. Być może w przyszłości zostaną wykorzystane do leczenia schorzeń neurologicznych, w których neurony obumierają np. choroba Alzheimera. Sztuczne neurony potrzebują 140 nanowatów energii elektrycznej, ta ilość jest minimalna, rzędy jednej miliardowej tego co potrzebują mikroprocesory, którymi kiedyś chciano zastąpić neurony.

Źródło: Polska Agencja Prasowa