Published on :

Powstający między Litwą a Polską gazociąg połączy rynki republik nadbałtyckich w jeden rynek gazu Unii. Koszt tej inwestycji to 0,5 mld euro. Budowa gazociągu miała ruszyć w październiku 2019 roku, ale wyniki przetargu zaskarżył jeden z jego uczestników. W związku z tym harmonogram prac jest bardzo napięty. Prace zaplanowano bardzo dokładnie z podziałem na dni, tygodnie i miesiące, wyznaczono także osoby odpowiedzialne i wprowadzono mechanizm kontrolny. Aber Grid realizuje projekt GIPL wspólnie z polskim Gaz-Systemem. Długość nowo powstałego gazociągu na wynosić 508 km. Koszty mają zostać podzielone pomiędzy Polskę, a Litwę. Projekt ten uzyskał dofinansowanie do 295,4 mln euro. Gazociąg zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Litwy. Rozpoczęły się badania archeologiczne na trasie gazociągu. Polski Izostal SA dostarczy stalowe rury do budowy GIPL za kwotę 26,4 mln euro netto. Termin oddania gazociągu do użytku to koniec 2021 roku.

 

Źródło: Energia.rp.pl