Published on :

Inspektorzy NIK podczas kontroli od 2012 do 2018 odwiedzili rządowe resorty, przede wszystkim Ministerstwo Energii, oraz państwowe koncerny energetyczne i paliwowe. Na tej podstawie powstał raport, w którym zawarte są informacje na temat przyszłych trudności jakie może mieć Polska z zaspokojeniem zapotrzebowania na prąd, jeśli nie będzie miała odpowiedniej strategii. Fundamentem branży są mało efektywne węglowe bloki energetyczne z lat 70 w związku z tym wiele instalacji kończy już swoją żywotność, a ich zastąpienie jest niewystarczające. Trudno będzie wypełnić zobowiązanie UE o tzw. pakiecie zimowym, który zakłada, że wsparcia nie dostaną już elektrownie emitujące powyżej 550 gram dwutlenku węgla na kWh. Okazuje się, że tej normy nie spełnia żadna Polska węglówka. W raporcie Najwyższa Izba Kontroli wytyka też brak strategii odnoszącej się do tych problemów.

Źródło: Energia.rp.pl