Published on :

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 6. edycję Konkursu w ramach projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, poddziałanie 3.3.3. POIR. Kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

Kwota na dofinansowanie projektów to 300 mln zł.

Już po raz 6. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli złożyć wniosek i dostać dofinansowanie na promowanie marek produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także na promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w dniach 11 lutego – 11 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, są dostępne na stronie PARP

Źródło: Ministerstwo Rozwoju