Published on :

Naukowcy z University of Waterloo opublikowali badania, w których opisali jak wylesianie zmienia sposób w jaki małpy komunikują się między sobą w naturalnym otoczeniu. Antropolodzy pracowali w lesie deszczowym na Kostaryce, gdzie sprawdzali, jak zmiany wprowadzane przez człowieka wpływają na wegetację, a co za tym idzie jak małpy komunikują się między sobą, wydając odgłosy podobne do wycia. Skupiali się na obrzeżach lasów dotkniętych działalnością człowieka w porównaniu z naturalnymi. Okazało się, że samce wyły, aby chronić zasoby wysokiej jakości, a wydawane przez nie dźwięki były dłuższe w obrębie lasu i na brzegu rzek. Naukowcy zbierali dane na ten temat od maja do sierpnia w latach 2017-2018.  Naukowcy dysponując danymi twierdzą, że programy ochrony tych zwierząt powinny skupić się na zachowaniu ich naturalnego środowiska. Oznacza to zachowanie lasów i obszarów nadrzecznych oraz ponowne zalesienie terenów objętych wycinką drzew.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa