Published on :

Grupa Lotos, po konsolidacji z PKN Orlen, w ramach specjalizacji może rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniającego m.in. dotychczas realizowane projekty Pure H2 oraz projekty wodorowe Orlenu – uważa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Połączenie sił PKN Orlen i Lotos pozwoliłoby na potencjalne umożliwienie utworzenia w Gdańsku jednego z centrów kompetencyjnych pracujących na rzecz całej grupy. Takie centra kompetencyjne już funkcjonują w ramach Grupy Orlen: Orlen Południe sukcesywnie przekształcana jest w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu, z kolei czeskie instytuty badawcze będące własnością Unipetrolu specjalizują się w badaniach plastików” – napisał wicepremier Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Gdańsk i Pomorze potencjalnie mogłyby stać się ośrodkiem w ramach Grupy Orlen odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem). W ramach specjalizacji Grupy Lotos można rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniające dotychczas realizowane projekty, m.in. projekty Pure H2 oraz projekty wodorowe PKN Orlen” – dodał.

Źródło: PAP