Published on :

W dniu 29.01.2020 roku zostały ogłoszone dwa nowe rozporządzenia związane z działalnością laboratoriów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 143) – Treść rozporządzenia wprowadza nowy układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz nowy układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. 2020 poz 144) – Treść rozporządzenia – wprowadza nowe wzory przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody.