Published on :

Jak wykryć dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu?

Należy przygotować w zlewce roztwór wody wapiennej (Ca(OH)2), klarowną ciecz. Następnie za pomocą rurki szklanej wdmuchiwać (zachowując środki ostrożności) powietrze z płuc. Po wykonanym doświadczeniu woda mętnieje i pojawia się biały osad CaCO3 – węglan wapnia.

Obrazuje to poniższa reakcja:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Chemistry Coaching