Published on :

W Bazie Paliw PERN w Dębogórzu odbyła się legalizacja zbiornika z wykorzystaniem produktu dostarczonego z tankowca. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w historii obiektu. Powodem jego przeprowadzenia w takiej formule był brak możliwości wykorzystania do zalewu tego zbiornika produktu zmagazynowanego w pozostałych zbiornikach Bazy bo wszystkie inne znajdują się w  Składzie Podatkowym, czyli posiadają odmienny status akcyzowy. Baza Paliw w Dębogórzu jako jedyna w PERN prowadzi na swoim terenie Skład Celny obejmujący zbiornik magazynowy o pojemności eksploatacyjnej 33900 m³.

Możliwość wykonania legalizacji z wykorzystaniem tankowca musiała być realizowana za zgodą Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnika Okręgowego Urzędu Miar i Wag.
W celu umożliwienia przygotowania zbiornika do legalizacji, wykonano również nietypową operację związaną z wypompowaniem zalegającego w Składzie Celnym produktu stanowiącego stan martwy jednego z Klientów. Dzięki dobrej współpracy z Naczelnikiem Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Baza Paliw w Dębogórzu otrzymała zgodę na czasowe wyprowadzenie produktu ze Składu Celnego do wagonów kolejowych. Bez tej zgody legalizacja nie była by możliwa.
Do zalegalizowania urządzeń pomiarowych wymagane było kilkukrotne wstrzymanie tłoczenia z tankowca na zbiornik i oczekiwanie na ustabilizowanie się pomiaru poziomu produktu. Całą operację utrudniał fakt, że jakiekolwiek opóźnienie rozładunku tankowca mogłoby wiązać się z poniesieniem  dużego kosztu jego postoju. Dzięki połączeniu przyjęcia produktu zarówno na Skład Celny jak i Skład Podatkowy oraz „płynnego” przełączania się pomiędzy zbiornikami, nie wstrzymano rozładunku i nie przerwano ciągłości tłoczenia z tankowca.
Źródło: materiały prasowe PERN