Published on :

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z sukcesem zakończyło testy kolejnego odwiertu na największym złożu gazowym w Polsce. Prace wiertnicze zrealizowane przez Spółkę w ostatnim czasie pozwolą zwiększyć wydobycie z „Przemyśla” o 13 procent rocznie.

Odwiert eksploatacyjny Przemyśl-318K został wykonany w dzielnicy Lipowica w północnej części Przemyśla. Wcześniej, w tej samej lokalizacji Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG wykonał trzy odwierty. Spółka szacuje, że roczne wydobycie z czterech odwierconych otworów wyniesie łącznie ok. 60 mln m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego, co będzie stanowiło ok. 13 proc. łącznego rocznego wydobycia z całego złoża Przemyśl.

– Testy na nowych odwiertach potwierdzają, że w złożu Przemyśl znajduje się znacznie więcej gazu, niż do tej pory sądzono. To bardzo dobra wiadomość, która ułatwi PGNiG realizację strategicznego planu, jakim jest zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż na Podkarpaciu – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Zakończenie prac związanych z podłączeniem nowych odwiertów do sieci przewidziano w I kwartale 2021 roku.

Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych w obrębie złoża Przemyśl, co umożliwi udostępnienie kolejnych, nieeksploatowanych dotychczas horyzontów tego złoża. Zagospodarowanie tych zasobów pozwoli nie tylko na zwiększenie wydobycia, ale przedłuży eksploatację „Przemyśla” o kolejne dekady.

Źródło: PGNiG